jueves, 28 de junio de 2007

HAIKUS DE PRIMAVERA: HAIKU (10)


de Nomura Toshiroo

Haru hitori
yari nagete yari ni
ayumi yoru

Solo en abril
lanzo una jabalina
y voy tras ella

HAIKUS DE PRIMAVERA: HAIKU (9)


de ISSA


harukaze ni
shiri wo fukaruku
yaneya kana


Viento de marzo
alza a los tejadores
sus largas faldas

HAIKUS DE PRIMAVERA: HAIKU (8)


de ISSA

Yuuzen to shite
yama wo miru
kawazu kana

Serenamente
mirando a la montaña
estaba un sapo

miércoles, 27 de junio de 2007

HAIKUS DE PRIMAVERA: HAIKU (7)

de ISSA

Ezooshi ni
shizu oku mise ya
haru no kaze!

Pisapapeles
sobre los almanaques
¡Viento de marzo!

HAIKUS DE PRIMAVERA: HAIKU (6)


de CHIYO-NI

amagumo ni
hara no fukuroku
kaeru kana

Nubes de lluvia
Su barriga abultada
saca la rana